Sign in Register
Welocome! Login in to Your Accont
Register for Your Account
წიგნის კითხვა

სამი ლოცვა

בס"ד

მინიმალური დაფიქრება (კავანა), რომელიც აუცილებელია აშემის სახელების წარმოთქმისას

ა-დ-ო-ნ-ა-ი - ( ყველაფრის ბატონი,იყო,არის და იქნება).

ტექსტში ხშირად ამ სახელის მაგივრად გამოვიყენებთ სიტყვას- ჰაშემი.

ე-ლ-ო-ჰ-ა-ი (სამართლიანი,შეუპოვარი, ყველა შესაძლებლობის და ყველა ძალის მფლობელი)

ე-ლ - ( ყოვლისშემძლე,ყველაფრის მფლობელი,გულმოწყალე)

ხაზით გამოყოფილია ის მინიმალური ერთი დაფიქრება,რაც სავალდებულოა აშემის ამა თუ იმ სახელის წარმოთქმისას.

ძირითადი ტერმინების თარგმანი

ხესედ - მადლი, გულმოწყალება

ცედაკა - სათნოება

რახამიმ - გულისხმიერება

ამენ - დაე იყოს

ხასიდ - ხასი(ალალ-მართალი)

ცადიკ - წმინდანები

ბეთ ჰამიკდაშ - იერუშალაიმის წმინდა ტაძარი

მიცვა - აშემის დავალებები და აკრძალვები

ბარუხ- კურთხეულ ბრძანდები,ყველა სიკეთის და კურთხევის წყარო

რაშაყი - ბოროტი,უნამუსო,უვიცი.

ლოცვა 1-აშრე

აშრე იოშევე ვეთეხა ყოდ იეჰალელუხა სელა: აშრე ჰაყამ შექახა ლო აშრე ჰაყამ შე-ა-დ-ო-ნ-ა-ი ე-ლ-ო-ჰ-ა-ვ:

თეჰილა ლედავიდ:

არომიმხა ე-ლ-ო-ჰ-ა ჰამელეხ ვაავარეხა შიმხა ლეყოლამ ვაყედ.

ბეხოლ იომ ავარეხექა ვააჰალელა შიმხა ლეყოლამ ვაყედ:

გადოლ ა-დ-ო-ნ-ა-ი უმჰულალ მეოდ ველიგდულათო ენ ხეკერ:

დორ ლედორ იეშაბახ მაყასეხა უგვუროთეხა იაგიდუ:

ჰადარ ქევოდ ჰოდეხა ვედივრე ნიფლეოთეხა ასიხა:

ვეყეზუზ ნორეოთეხა იომერუ უგდოლათეხა ასაფერენა:

ზეხერ რავ ტუვეხა იაბიყუ ვეციდკათეხა იერანენუ:

ხანუნ ვერახუმ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ერეხ ააფაიმ უგდოლ ხასედ:

ტოვ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ლოაქოლ ვერახამავ ყალ ქოლ მაყასავ:

იოდუხა ა-დ-ო-ნ-ა-ი ქოლ მაყასეხა ვახასიდეხა იევარეხუხა:

ქევოდ მალხუთეხა იომერუ უგვურათეხა იედაბერუ:

ლეჰოდიაყ ლივნე ჰაადამ გევუროთავ უხვოდ ჰადარ მალხუთო:

მალხუთეხა მალხუთ ქოლ ყოლამიმ უმემშალთეხა ბეხოლ დორ ვადორ:

სომეხ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ლეხოლ ჰანოფელიმ ვეზოკეფ ლეხოლ ჰაქეფუფიმ:

ყენე ხოლ ელეხა იესაბერუ ვეათა ნოთენ ლაჰემ ეთ ოხლამ ბეყითო:

ფოთეახ ეთ იადეხა უმასბიაყ ლეხოლ ჰაი რაცონ:

ცადიკ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ბეხოლ დერახავ ვეხასიდ ბეხოლ მაყასავ:

კაროვ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ლეხოლ კორეავ ლეხოლ აშერ იკრაუჰუ ვეემეთ:

რეცონ იერეავ იაყასე ვეეთ შავყათამ იშმაყ ვეიოშიყემ:

შომერ ა-დ-ო-ნ-ა-ი ეთ ქოლ ოჰავავ ვეეთ ქოლ ჰარეშაყიმ იაშმიდ:

თეჰილათ ა-დ-ო-ნ-ა-ი იედაბერ ფი ვივარეხ ქოლ ბასარ შემ კოდშო ლეყოლამ ვაყედ:

ვაანახნუ(პაუზა) ნევარეხ იაჰ მეყათა ვეად ყოლამ ჰალაელუიაჰ:

ბედნიერები არიან შენს ტაძარში(ბეით მიკდაშში) მობინადრენი,შენ მოგამაღლებენ ყოველთვის!

ბედნიერია ხალხი, ვისი წილიც ასეთია,ბედნიერია ხალხი ვისი ე-ლ-ო-ჰ-ა-ი-ც

ა-დ-ო-ნ-ა-ი-ა!

დიდება დავითისგან:

შენ მოგამაღლებ, ე-ლ-ო-ჰ-ი-მ ჩემო, მეფეო, და ვაკურთხებ შენს სახელს უკუნისიდან და მუდმივად.

ყოველდღე შენ გაკუ